EXPO 2010 SHANGHAI

Návštěvník českého pavilonu na Světové výstavě EXPO v Šanghaji se ocitne ve fiktivním městě, kde se může cítit příjemně a kde ho nic neohrožuje. Ve městě, kde se tvoří, kouzlí, vyrábí, cestuje, pozoruje, poslouchá a kde se každý procházející může aktivně zapojit.

Hlavní motto Světové výstavy 2010 "Lepší město-Lepší život" i téma národní účasti "Plody civilizace" nás inspirovalo k vytvoření imaginární urbanizované krajiny. Design pavilonu a expozice vychází z urbánních městských struktur, které jsou ve zkratce a nadsázce ztvárněny na fasádách, před pavilonem a v rámci expozice.

Na čelní stěnu je otisknut jeden z nejkvalitnějších městských celků v celosvětovém měřítku, pražské Staré město. Struktura je sestavena z malých jednotek, které dohromady vytvářejí jednotlivé městské bloky. Těmito jednotkami jsou gumové puky, významný vývozní artikl našeho státu a symbol našich světových sportovních prvenství. Kompozice puků osázených na bílém podkladu pomocí ocelových trnů dodává pavilonu prostorový dojem živého a cenného výtvoru lidského působení v průběhu staletí v centru Evropy - v Česku.

Návštěvník vstoupí do expozice pod strukturou Staroměstského náměstí. Nad zvlněnou krajinou se tu bude vznášet město, které z krajiny vyrůstá a nemůže se bez ní obejít. Město je ve skutečnosti i v expozici tvořeno plody, které naše civilizace vytvořila a jež naše města chrání. Ty jsou zarámovány v lehkých závěsných kubusech stejně, jako architektura rámuje náš reálný svět

tým: Ing.arch.Linda Novotná
projekt: SIAL architekti
klient: Film Decor
stav: realizace