LOM

Lokalita na území 6ha je tvořena zalesněným ostrohem se zpustlým zatopeným lomem uprostřed luk a polí.

Zadáním bylo zasazení organicky se rozrůstající modularní dřevostavby a ztvárnění okolí s respektem k původním náletovým dřevinám ale i terénu tvořeným zarostlými odvaly a těžebními jámami.

Současně s hlavní budovou navrhnout i solitérní stavby s hospodářským využitím (seník, krmelec, posed) a pro odpočinek (sezonní ateliér s pozorovatelnou, altán, sauna).

Snížením hladiny hlavního lomu vzniklo jednak odkalovací a následně zahradní jezírko s rákosy a travinami. U jezírka V vznikl v první fázi modul na patkách z lomového kamene, evokující rybářskou chatku u jezírka a pontonová terasa na hlavní ploše lomu. Další fáze zahrnuje kuchyni se sklípkem a jídelnou.

tým: Ing.arch.Linda Novotná
tým: Ing.Jiří Obhlídal
projekt: LONOCO
klient: soukromý investor
stav: v realizaci