Loučná Litomyšl

Vytyčením vstupů na území a jejich spojnicemi vznikly vodící trasy určující charakter území. Urbanisticky navazující na řešení Ing. arch. J. Pleskota. K dosažení dojmu organicky propojeného území nevyužíváme pouze řady citací (gabiony, povrchy), ale i celkovou filozofii spočívající v nenásilném včlenění objektů a respektu k přírodě v její podstatě.

Severní část: pro zdůraznění těžiště místa, které propojuje společenský dům, náměstí a vyústění obou pobřežních částí jsme navrhli povrchovou úpravu komunikace s použitím žulové kostky, rozšířením zeleně a uzavřením jednoho z průchodů ve stávající zídce. Tím se v parčíku vytvoří přirozený pobytový prostor a změní se dosavadní tranzitní charakter.

Spojnice mezi náměstím a parkem u společenského domu je řešena novým mostkem.

V rámci řešení hřiště jsme odstranili stávající plot zabraňující podélnému průchodu ze strany řeky a úrovňově vyrovnali obě zatravněné části.
Po odstranění oplocení sportoviště jsme navrhli vybudování dřevěné terasy a průchodu proti vchodu kavárny. Okolí terasy jsme navrhli zatravnit a využívat pro společenské hry.

Jižní část: úpravy podtrhující význam místa a propojující velkorysé schodiště s důležitou ulicí ústící ve středu náměstí. Úrovňové zvýraznění spojnice mostu plnící současně funkci zpomalovacího prahu. Stejným způsobem řešíme i další vyústění ulic.

Pro rozšíření a zlepšenou průchodnost cesty pro pěší jsou přemístěny sloupy veřejného osvětlení a parkovací pruh je rozčleněn na úseky oddělené ostrůvky osazené stromy propojující a rozšiřující stávající pás zeleně.

Romantická cesta: nábřežní náplavka je zpevněna ve vhodných místech gabiony, v ostatních je břehu ponechán přírodní charakter. Ve vhodných místech je osazena mobiliářem. Prostor pod mosty je možno využít jako přístřešků a spolu s vhodným osvětlením mohou vytvořit romantickou a bezpečnou večerní atmosféru.

tým: Ing.arch.Linda Novotná
tým: Ing.Jiří Obhlídal
projekt: LONOCO
klient: Nadace Peoměny
stav: soutěž