CITADELA Opatovice

CITADELA – vnitřní městské opevnění, útočiště, komunitní městečko,…

Ve středu území Citadely je navržena štíhlá věž. Symbol na věži odkazuje na zaniklý Opatovický klášter a taktéž na symbol duchovní obnovy v životě a rodině. Z něj vychází i celkový koncept bydlení, pospolitosti, potlačení sociální diferenciace, a je i jistou reakcí na současnou společenskou poptávku.

Opatovice díky klášteru, kapli a poplužnímu dvoru, nacházejících se podél tehdy jediné cesty, mají charakteristický tvar táhnoucí se ze severu na jih, rovnoběžný s tokem Labe. Z této orientace Citadela a její středová osa vychází.

Osa území C je chápána jako společenská tepna, kterou prochází struha či vádí s tůněmi jako reminiscence na Opatovický kanál, středověké vodní dílo napájející soustavu rybníků. Význam pobytové zóny podtrhují pískoviště, přístřešky, trávníky pro relaxaci, lavičky,…

Komunikační osa vyúsťuje u památkově chráněného stromu v komerční zónu s restaurací, kavárnou, mateřským centrem a další občanskou vybaveností.

Území je lemováno ze strany západní a východní řadou rodinných domů, jižní cíp území uzavírá viladům. Střechy domů jsou osázeny extenzivní zelení, čímž vizuálně a pocitově prostupují hmoty domů do okolní krajiny.

tým: Ing.arch.Linda Novotná
projekt: LONOCO
klient: anonym
stav: ÚS