REKONSTRUKCE DOBRŠ

REKONSTRUKCE DOBRŠ

Stávající objekt je v současnosti využíván pro bydlení, po úpravách bude využit jako ubytovací zařízení pro turisty.

Objekt se nachází na jihozápadním okraji vesnice Dobrš, je součástí prostranství tvořícího polouzavřený dvůr, jehož součástí je tvrz a zámek, ty jsou od roku 1963 chráněnou kulturní památkou.
Objekt je památkově chráněn, byl postaven v rozmezí let 1843 – 1845. V letech 1970 došlo ke stavebním úpravám.

Architektonické a materiálové řešení_exteriér
Cílem rekonstrukce objektu je historický, kompaktní, symetrický a čistý vzhled.
Úpravy vzniklé v 80.letech (vstupní schodiště, okna a dveře) budou odstraněny, výplně otvorů vyměněny (špaletová okna, historický vzhled dveří).

Jížní strana objektu
1NP_zpevněné plochy vstupního prostranství jsou navrženy z lomového kamene. Plocha před hlavním vstupem je dřevěná. Vstupní schodiště je odstraněno a nahrazeno pavlačí v 2NP, ta dodává objektu historický vzhled.
Dveře v 1NP imitují poslední dochované historické dveře, které se na objektu nacházejí.
2NP_ ze dvou původních okenních otvorů jsou navrženy dveře jako vstupy do jednotivých apartmánů. Vzhled dveří odpovídá v horní části vzhledu a velikosti oken na severu (špaletová okna), dolní část dveří je v pohledu krytá pavlačí a je plná.

Severní strana objektu
1NP_vrata nahrazena novými, tvar do oblouku (koresponduje s obloukem brány), dřevěná. Před vraty je navržená dřevěná terasa se schody vedoucími na úrověň cesty. Okenní otvory jsou navrženy se stejnou velikostí a jsou zarovnány.
Současná okna nahrazená okny dřevěnými.
2NP_ucelení okenních otvorů. Současná okna nahrazená okny dřevěnými, špaletovými.

Východní strana objektu
3NP_štítové okno špaletové, stejných rozměrů jako okna na severní straně budovy.

Západní strana objektu
Okna špaletová, stejných rozměrů jako okna na severní straně budovy.

Konstrukce krovu bude zachována. Půdní prostor bude využit pro pokoje, jsou tedy navržena tři střešní okna na jižní a severní straně (volská oka na základě konstrukce krovu nejsou bohužel možná).

Pro docílení pocitu celistvosti objektu jsou na celé budově použity pouze dvě velikosti oken a dva typy dveří o stejné velikosti.

Budou obnoveny a opraveny plastické prvky fasády. Budou opravena, upravena a doplněna ostění jednotlivých oken. Venkovní omítky budou kompletně vyspraveny.

Architektonické a materiálové řešení_interiér

HLAVNÍ OBJEKT
1NP_klenuté prostory sklepů. Nová funkce (sauna, sklad, tech.místnost, společenská místnost), nové podlahové krytiny, které budou nově vyrovnány na stejné niveletě. Omítky stěn a stropů v interiéru budou v potřebném rozsahu
renovovány pomocí vápenné omítky, doplněny štukem.
2NP_prostory 3 apartmánů. Dochází k částečnému otevření stropů do podkroví. Nové podlahové krytiny. Kompletně provedena nová výmalba veškerých prostor, v navrženém rozsahu budou rovněž provedeny keramické obklady koupelen.
3NP_prostor podkroví. Nové podlahové krytiny. Nová výmalba.

OBJEKT PŘÍSTAVKU
1NP_vstupní hala otevřená do 2NP, schodiště vedoucí na pavlač. Vstup do apartmánu_1 a do sauny. Nové podlahové krytiny. Kompletně provedena nová výmalba veškerých prostor, v navrženém rozsahu bude rovněž proveden keramický
obklad koupelny.
2NP_apartmán_1 prostor na spaní. Nová podlahová krytina. Nová výmalba.

 

tým: Ing.arch.Linda Obhlídalová
projekt: LONOCO
klient: soukromý investor
stav: studie