CHATY LIBVERDA

Byly navrženy tři varianty chatek pro turisty s požadavky na malé, levné a příjemné ubytování.

Chatky jsou umístěny na svažitém zahradním pozemku.

V návrzích jsme objekty maximálně začlenili do vzrostlé zeleně zahrady, a to nejen prostupem do nových hmot, ale i jejich členitostí. Při důrazu na soulad charakteru objektu a okolní krajiny byl brán zřetel i na efektivitu provozních nákladů.

Návrhy nabízí možnost propojení s přírodou nejen formou soukromých teras, ale i interiéru. Prostřednictvím velkého okna se nasává příroda do interiéru, ale zároveň je prostor okna využit jako pohovka.

Prostory jsou minimální přitom příjemné, poskytující veškeré potřebné zázemí.

Chatky plují na společné platformě, přičemž každý modul poskytuje dostatek soukromí.

tým: Ing.arch.Linda Novotná
projekt: LONOCO
klient: soukromý investor
stav: studie