AKADEMIE STING BRNO

Dostavba vysokoškolského objektu je koncipována jako stavebnice, která odpovídá modulární sestavě hmot.

Hlavní důraz byl kladen na otevřenost prostor nabízející různé vizuální kompozice. Rozehrává se rytmizování hmot, světla, stínu a barevnosti, která zdůrazňuje protiklad vnějšího a vnitřního pláště jednotlivých forem. Dochází ke kontrastu mezi stávající uzavřenou budovou a novou vzdušnou hmotou s variabilitou modulů. Stavba je propojena s exteriérem terasami, které vytváří vlastní vnitřní krajinu.


Celá dostavba svojí maximální otevřeností utváří prostor reflektující akademické prostředí. Vysokoškolský objekt je vnímán jako zdroj nových rozhledů. Dostavba tedy záměrně převyšuje hmotu stávajícího objektu a stává se pomyslným majákem, který nabízí výhledy do okolí. Škola se tak stává přirozenou dominantou okolí.

tým: Ing.arch.Linda Novotná
projekt: LONOCO_2011
klient: KOMA modular
stav: soutěž