TŘÍDA 1.MÁJE LIBEREC

Dostavba je součástí širšího území, pro které je charakteristická určitá nesourodost a nerovnováha, především ve vztahu původní nízkopodlažní zástavby a novodobých výškových domů. Městské bloky jsou neuzavřené a jsou tvořeny v převážné většině solitérními objekty.

Navrhovaná dostavba vytváří požadovanou uliční frontu do třídy 1. máje a zároveň je vhodně členěna na jednotlivé objemy tak, aby bylo v maximální míře umožněno oslunění bytů v panelových domech.

Nové domy mají klasické trojdělení na parter, čtyři typická patra a úroveň střechy se střešními nástavbami. Převýšený parter umožňuje lokální vkládání mezipatra. Parter je uskočen o 3 respektive 2,5 m od uliční čáry, jeho funkční náplní jsou komerční plochy a administrativa.

V rámci typických pater je navrženo bydlení. Referenčním příkladem je byt 3 + kk s obytnou plochou orientovanou do třídy 1. máje a klidovou zónou ložnic do zeleného vnitrobloku.

Nad úrovní hlavní římsy, která respektuje požadavek výškové regulace, jsou umístěny lofty, které vytvářejí tvarově rozmanitou a pestrou „střešní krajinu“ a přitom svým rozmístěním nebrání oslunění stávajících bytových domů. Lofty nabízejí bydlení individuálnějšího charakteru s výhledem na město a Jizerské hory, dávají návrhu nezaměnitelný charakter.

Parkování je řešeno ve dvou parkovacích domech umístěných pod úrovní terénu. Příjezd do obou je v rámci Slavíčkovy ulice, v těžišti navrhovaného území. Zásobování relativně malých komerčních jednotek bude přímo z ulice 1. máje. Podél chodníku je navržen parkovací pruh s podélným stáním o kapacitě 39 míst.

Návrh v maximálně možné míře respektuje stávající zeleň. Umístění parkování pod terén nabízí možnost vytvoření kvalitního, zeleného vnitrobloku mezi navrhovanými a stávajícími domy. Nová zeleň je umístěna nejenom v prolukách mezi, ale dostává se i do různých výškových úrovní, porůstá fasádu podélných průběžných balkónů, je umístěna mezi lofty formou střešních zahrad. Směrem do třídy 1. máje jsou navrženy stromy menšího vzrůstu v rámci parkovacího pruhu.

Řešení podporuje svobodný pohyb chodců po obou stranách navrhovaných domů, směrem do třídy 1.máje formou živého městského parteru s obchůdky a restauracemi, směrem do vnitrobloku formou parku.

tým: Ing.arch.Linda Novotná
projekt: SIAL architekti
klient: S group holding a.s.
stav: DUR